Menundukkan pandangan di tengah bertebarnya kerusakan di sekitar kita memang bukan soal mudah. Keimanan lah yang kemudian menjadi filter terhadap apa-apa yang dilihat oleh mata.

Saudariku muslimah…
Tercatat dalam lembaran mushaf yang mulia firman Rabbmu Yang Maha Suci:

Katakanlah (wahai Nabi) kepada laki-laki yang beriman, artinya:

“Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka….” (An-Nur: 30-31)

Musim hujan tiba, berhari-hari derasnya hujan tiada henti mengguyur kotaku, mungkin juga senasib dengan kota-kota tetanggaku, entahlah. Seperti halnya kalbu ini saat itu, berbagai fitnah deras mengepung dan…

Setiap perempuan yang baik imannya pasti mendabakan dirinya dipersunting oleh laki-laki yang baik pula. Apalagi perempuan tersebut telah lama mengenal ahlus sunnah. Sehingga, dia tahu betul kriteria imam…

Aku menikah pada usia 17 tahun. Aku akhiri masa gadisku dengan menikah dengan seorang lelaki yang aku sukai. Cita-citaku untuk menjadi dokter dan prestasiku di sekolah tak ku…

WhatsApp chat